Η ΕΠΣ Κορινθίας εξασφάλισε την βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Με Δελτίο Τύπου η ΕΠΣΚ έδωσε στη δημοσιότητα το έγγραφο της ΓΓΑ, με το οποίο και της χορηγήθηκε η βεβαίωση στις 22 Μαρτίου. Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΣΚ:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης

Σχετ.: Η ΥΠΠΟΑ/74717/24-2-2021 αίτησή σας

«Σε απάντηση του ως άνω σχετικού βεβαιώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 30 του Ν.4726/2020 λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί η από τις διατάξεις του Ν.2725/1999 προβλεπόμενη ειδική αθλητική αναγνώριση στο σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ για το άθλημα του ποδοσφαίρου, με Αριθμό Μητρώου ΓΓΑ ΙΖ70.

Το ανωτέρω σωματείο αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 35/7-2-1947 Απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου και σύμφωνα με την 4457/11-3-2021 βεβαίωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά τη δημοσίευση του Ν.2725/1999, είχε αγωνιστική δραστηριότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου και σωματεία –μέλη του ήταν εγγεγραμμένα μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία».