Τροπολογία για τον τρόπο ολοκλήρωσης των αθλητικών διοργανώσεων της περιόδου 2019-20 κατάθεσε η Κυβέρνηση στην Βουλή, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιορισμών.

Η διάταξη που υπογράφει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης παρέχει ευελιξία κινήσεων στους διοργανωτές των αθλητικών πρωταθλημάτων, προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις που επιθυμούν.

Αναλυτικά η διάταξη:

Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών και προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων με άμεση ισχύ

«Κατόπιν της προσωρινής αναστολής όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων, σε εφαρμογή των εκτάκτων για τον περιορισμό της διάδοσης και της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, προκύπτει ζήτημα λήξης και καθ’ οποιονδήποτε τρόπο περάτωσης, όπως επίσης και ολοκλήρωσης των προσωρινώς διακοπεισών αθλητικών διοργανώσεων, μετά την επικείμενη σταδιακή άρση των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν δυνάμει των ως άνω προληπτικών μέτρων.

Προκείμενου να αντιμετωπισθεί το ανωτέρω ζήτημα, ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίηση, αναλόγως και κατά περίπτωση, των αντιστοίχων κανονισμών και των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων της εν εξελίξει αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν άμεση ισχύ, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης.

Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ειδική νομοθετική παράβλεψη για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019-2020, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες τόσο για τη θεσμοθέτηση των κανονισμών των πρωταθλημάτων, όσο και τη διοργάνωση πάσης φύσεως αθλητικών διοργανώσεων, να τροποποιήσουν τους σχετικούς κανονισμούς και τις αντίστοιχες προκηρύξεις, προσδίδοντας μάλιστα, στις τροποποιήσεις αυτές άμεση ισχύ.

Για λόγους ταχύτητας, ευελιξίας και αποφυγής συναθροίσεων μεγάλου αριθμού φυσικών προσώπων σε ένα χώρο, ορίζεται ότι οι αποφάσεις για τις άνω τροποποιήσεις θα λαμβάνονται από τα οικεία διοικητικά συμβούλια ή τις εκτελεστικές επιτροπές, κατά περίπτωση, και δεν θα εγκρίνονται, ούτε θα επικυρώνονται από γενική συνέλευση, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης».