ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ vs ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

0

Στατιστικά παίκτη

Ποσότητα Εκδήλωση Ώρα
Κορδαλής Νίκος 1 Γκολ
Βλάχος Δημήτρης 1 Γκολ
Βλάχος Δημήτρης 1 Γκολ
Βλάχος Δημήτρης 1 Γκολ
Βενετσάνος Σπύρος 1 Γκολ
Ώρα Εκδήλωση Ποσότητα