Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣ Κορινθίας ενημερώνει τα σωματεία – μέλη της, αναφορικά με την τροποποίηση Καταστατικών Σωματείων, όπως επιτάσσει ο νέος αθλητικός νόμος.

«Εφιστούμε την προσοχή στα σωματεία μας, πως βάσει του νέου αθλητικού νόμου υπ. αριθμ. 4726 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 18/09/2020  (Τεύχος Α΄. 181/18.09.2020) και βάσει του άρθρου 30 (μεταβατικές διατάξεις) έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5,14,22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2,5,6 και 7 του παρόντος», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΠΣ Κορινθίας.