Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Γ.Γ.Α. για το εκ νέου άνοιγμα της ψηφιακής πλατφόρμας εγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, η ΕΠΣ Κορινθίας θέλησε να ενημερώσει τα σωματεία – μέλη της για τις νέες προθεσμίες, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Τα σωματεία που δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, μπορούν να το κάνουν σε δύο χρονικά κύκλους. Ο πρώτος είναι ανοικτός έως τις 30 Ιουνίου, ενώ ο δεύτερος ανοίγει την 1η Ιουλίου και κλείνει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα σωματεία που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο το 2020, θα πρέπει μέχρι τις 31 Αυγούστου να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα στοιχεία.   

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΚ:

Με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ Β΄. 1593/20.04.2021,  καθορίστηκαν τα ειδικότερα στοιχεία και οι λεπτομέρειες για:

Α. την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ».

Β. την επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Γ. τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή επικαιροποίησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 Α. Τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό  Μητρώο, είτε αυτά που καθόλου δεν έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους και δεν έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά, είτε αυτά που έχουν υποβάλλει ολοκληρωμένη ή μη αίτηση εγγραφής για το έτος 2020 από 01-01-2021 έως 19-04-2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για το έτος 2021 σε δύο χρονικά κύκλους υποβολής ως εξής:

1. Πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης μέχρι 30.06.2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης, η επανυποβολή είναι μέχρι 30.09.2021.

2. Δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αίτησης από 01.07.2021 μέχρι 30.09.2021 και εφόσον χρειαστεί μετά τον έλεγχο συμπλήρωση-διόρθωση της αίτησης, επανυποβολή είναι μέχρι 30.11.2021.

Β. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα στοιχεία υποβάλλοντας νέα αίτηση εγγραφής με την είσοδο στον λογαριασμό του σωματείου στην πλατφόρμα προεγγραφής μέχρι 31.08.2021 και αν χρειαστούν διορθώσεις μετά τον έλεγχο, η επανυποβολή είναι μέχρι 30.11.2021. Η επικαιροποίηση αφορά τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020, την αντίστοιχη ΒΕΒΑΙΩΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ αυτών από την Περιφέρεια καθώς και το ΕΝΤΥΠΟ Ν φορολογικού έτους 2019.

ΕΠΙΠΛΕΙΟΝ ΕΑΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 22.11.2019 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα βασικότερα έγγραφα – δικαιολογητικά που χρειάζεται να συλλέξουν τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ και να τα επισυνάψουν σε αρχείο μορφής pdf, είναι τα παρακάτω:

1) εγκεκριμένο ιδρυτικό καταστατικό

2) εγκεκριμένο τροποποιημένο – ισχύον καταστατικό

3) πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών (εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

4) βεβαίωση θεώρησης – τήρησης βιβλίων από την Περιφέρεια (εντός 12μήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

5) πρακτικό τελευταίας εκλογικής Γενικής Συνέλευσης

6) έγγραφο διορισμού Δικαστικού αντιπροσώπου εάν οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν μετά την 22.11.2019

7) πρακτικό τελευταίου Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα

8) έγγραφο προϋπολογισμού 2021

9) έγγραφο απολογισμού 2020

10) βεβαίωση – πιστοποιητικό κατάθεσης των οικονομικών στοιχείων για τα έτη 2020 και 2021

11) έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019

12) συμφωνητικό εργασίας προπονητή από taxisnet ή αναγγελία πρόσληψης του με το έντυπο 3 ΕΡΓΑΝΗ με υποχρέωση αναφοράς κατώτερης αμοιβής ανά ώρα 3.90 ευρώ εφόσον υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή στο σωματείο.

13) υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου εφόσον ΔΕΝ υπάρχει η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή.

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ).