Με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης (19/1) ο Συνδυασμός «Όραμα για την Αλλαγή στο Κορινθιακό Ποδόσφαιρο» σπεύδει να ενημερώσει τα σωματεία για τη νομοθεσία αναφορικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και τον τρόπο που πρέπει να κινηθούν έως την 1 Φεβρουαρίου, προκειμένου να αποφύγουν σημαντικές κυρώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ο Συνδυασμός μας «ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ» ενημερώνει τα αθλητικά σωματεία ότι:

Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του νόμου 4557/2018 όπως τροποποιήθηκε με τον  Ν. 4734/2020, υποχρεούνται τα αθλητικά σωματεία να δηλώσουν τα στοιχεία του Προέδρου, Γενικού γραμματέα και του Ταμία τους, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), μέσω του TAXISNET, στην εφαρμογή «ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», μέχρι την 01/02/2021.

Σε περίπτωση μη υποβολής υποβάλλονται στο σωματείο οι σχετικές κυρώσεις:

Κυρώσεις στην περίπτωση μη καταχώρισης των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου στο Κεντρικό Μητρώο

«Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης τήρησης ειδικού μητρώου και εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται».

Τα σωματεία πρέπει να απευθυνθούν ΑΜΕΣΑ στους λογιστές τους.